Tepikota

Writer

Kami adalah ruang komunal berupa rumah dan petak kebun kecil di barat laut Yogyakarta. “Food, art, craft, dan journaling” menjadi landasan kami dalam berkarya. Dalam mewujudkan karya tentang makanan sebagai landasan pertama, setiap hari Minggu siang kami mengadakan acara makan bersama dengan menu yang berganti-ganti dari seluruh penjuru Nusantara. Harapannya kawan-kawan yang bergabung dapat berkenalan dengan kawan lain, serta berbincang di meja makan. Dengan demikian secara tidak langsung akan terbentuk interaksi sosial yang mungkin sudah jarang dijumpai.

works from Tepikota